tag

muskovitt

muskovitt  

muskovitt

Muscovite Muscovite også kjent som vanlig glimmer, isinglass eller potash glimmer er et hydratisert phyllosilicate mineral av aluminium og kalium. Det har...
Les mer
feil: Innholdet er beskyttet !!